Centar tjelesne aktivnosti Grgur
Novi pogled na pokret

Trening

Masaža

Penjanje ​​

Prođi upisno- dijagnostički sat i pronađi trening koji ti najviše odgovara
Pružamo uslugu Yumeiho masaže
Novootvoreni zid za slobodno
penjanje u našoj dvorani